Een paar jaar geleden volgde ik in mijn bachelor Geschiedenis het vak Theorie van de Geschiedenis I. Niet alleen bestaat dat vak (in zijn huidige vorm) niet meer, ook de docent die het jarenlang gaf is vorig jaar met slaande deuren vertrokken. Eelco Runia was zó methodisch in zijn woordvoering dat je tot op de adempauze nauwkeurig zijn dictaten kon meelezen. Jaar in, jaar uit hetzelfde opdreunen zorgt natuurlijk voor de nodige routine. Misschien dat dat ook wel meespeelde toen hij in een open brief aan de landelijke pers zijn voormalige werkgever een trap nagaf.

In een van zijn colleges kwam op een goed moment de Italiaanse militair en politicus Francesco Guicciardini aan de orde. Naast het feit dat zijn achternaam zich uitstekend leent voor een nieuw pastagerecht, was hij een van de eerste ‘echte’ geschiedschrijvers. Guicciardini trok uit zijn onderzoek naar de geschiedenis van Italië de conclusie dat “geschiedenis wordt voortgedreven door macht, hebzucht en ambitie”. Hij legt dus vooral de nadruk op eigenschappen die in het vrome Europa van de zestiende eeuw als zondig werden beschouwd. De overtuiging heerste dat geschiedenis juist tot stand kwam door verstandig handelen, dat natuurlijk werd ingegeven door God.

Cynisch, pessimistisch, realistisch – je kunt zijn wereldbeeld op een aantal manieren typeren. Laten we het wat optimistischer verwoorden: geschiedenis wordt voortgedreven door idealen. Idealen zijn erg gebonden aan tijd en ruimte. Iemand die een groot huis of een dure auto als ideaal heeft, staat mijlenver af van iemand die wereldvrede en zo groot mogelijke sociale gelijkheid nastreeft. Eigenlijk zijn idealen ook gewoon ambities.

         Als je deze Nait Soez’n leest, sta je aan het begin van je studie, ben je al wat verder gevorderd of ben je misschien zelfs al wel afgestudeerd. De redactie diept in deze editie allerlei kanten van ambitie uit. Wat voor ambities heb jij voor je studie, voor je studententijd of voor de rest van je leven? Waar een wil is, is een weg!

Veel leesplezier!

Christiaan Brinkhuis