Geen vertrouwen in links en rechts

Matthias Luijks 4 min 16/03/2020
Geen vertrouwen in links en rechts

Studeren is jezelf pijn doen!

Studeren is zelfkastijding. Allereerst volgen veel studenten een opleiding die ze niet interesseert, dan is elk college afzien. Ten tweede, studenten die echt iets leren moeten zichzelf herscheppen. Ten voorbeeld: ik dacht dat de mensen die in de achterstandswijken woonden slachtoffers waren van hun omgeving en hun gezondheid, met goed onderwijs hoeft niemand daar te wonen. Deze feitenvrije mening werd gesloopt tijdens een college sociologie. Professor Veenstra legde uit dat deze mensen van jongs af aan bloot worden gesteld aan gedrag dat niet bevorderlijk is voor hun maatschappelijke leven. Tevens is er een genetische component. Rechts liegt dat hard werk altijd als een panacee presenteert, veelal kunnen deze mensen met harder werken niet aan de armoede ontsnappen. Wie heeft er werk voor iemand met een I.Q. van 75? 

Van genen kun je jezelf moeilijk bevrijden. Zeker niet nu de EU nog zo verschrikkelijk moeilijk doet over gene editing. Dit is waarschijnlijk van korte duur, als de Chinezen de beuk erin gooien kan Europa niet achterblijven. Waarom we hier vrijwillig een achterstand oplopen is mij niet duidelijk. Iedereen weet dat men in Brussel zeer competent is. Ze weten echt wat ze doen…  

Hoeveel links ook schreeuwt over slechte scholen en onderdrukking door het patriarchaat, het (neo-)kolonialisme (vul hier het linkse modewoord van de dag in), etc., aan genen en omgeving kun je niet ontkomen. Deze mensen en hun kinderen zullen waarschijnlijk voor generaties lang onderklasse zijn zoals in de regel hun voorouders dat ook waren. Gelukkig zal een deel zich kunnen bevrijden uit deze omstandigheden. Links en rechts begrijpen niet de fundamentele problemen van onze onderklasse. Genen en omgeving passen niet in linkse deugpraatjes over slachtofferschap en ook niet in rechtse verhalen dat mensen harder moeten werken en hun kansen moeten benutten. 

Wie gaat die chronisch zieke migrainepatiënt aannemen, die van normaal licht ziek wordt?  Wie is er zo wreed deze medemens te dwingen te komen werken. Hij komt op werk, het TL licht brandt, hoofdpijn, misselijkheid en braken tot gevolg. Bij deze aandoening is het patriarchaat niet de schuldige noch iemands bereidheid om te werken. Deze zieke broeder heeft pech in zijn genen. Zonder schuld van zichzelf, zonder schuld van de samenleving. Eenieder wast zijn handen in onschuld, gelijk Pontius Pilatus. Natuurlijk kunnen we gewoon de ziekmakende genen er uitknippen en daarmee de kans op ziekte verminderen. Dat is wel zo sociaal naar het nageslacht dat erfelijk belast kan worden. De haken en ogen wat betreft ten dele vooruitlopen op de wetenschap zijn voor een ander moment. Maar in het kort, het zou kunnen, maar we doen het niet. 

Links en rechts schieten dus tekort in deze moderne tijd. Stop ermee. Probeer iets anders. Dat zou je moeten leren, gelijk in het eerste jaar. Dan kan niemand meer zeggen dat de sociale wetenschappen geen nut hebben. Maar veel belangrijker: je staat in de wereld met een op feiten gebaseerd wereldbeeld in plaats van een wereldbeeld gefundeerd  op feitenvrije giftige ideologie. Dat studenten linkser de universiteit uitgaan dan dat ze naar binnen gaan toont het falen van de universiteit aan wat betreft humane vorming. 

Een ander pijnlijk feit, wat thuis hoort in je eerste jaar, is dat intelligentie voor 80% genetisch is voor volwassen (zie p. 52 The neuroscience of intelligence van dr. Richard Haier).  Veel banen vragen een minimaal I.Q. van 83. Het is verboden om mensen aan te nemen in het Amerikaanse leger als de aspirant-rekruut een I.Q. heeft lager dan 83. Dit is niet gek, want met een I.Q. van 83 ben je ongeschikt voor alle beroepen. Let wel, dat is een slordige 10-15 procent van onze populatie. Dat zijn 1,7 tot 2,5 miljoen Nederlanders van de circa 17 miljoen. Deze jongens en meisjes zullen zelden werk vinden, hebben vaak moeite met het beheren van een bankrekening, etc. Het hedendaagse links of rechts heeft niks te melden aan deze mensen om ze te helpen. Links en rechts kunnen ook niet verklaren waarom deze mensen het zo zwaar hebben. Immers, een gebrek aan werklust of een overschot aan onderdrukking door de ‘witte heteronormatieve samenleving’ verklaart niet waarom deze mensen het zwaar hebben. Sterker nog: beide fouten in het denken, ofwel drogreden, of, zoals ze in de krant staan, links en rechts maken het lijden van deze mensen alleen maar erger. Links trekt aandacht met zielige verhaaltjes en verleidt daarmee de kiezer. Rechts vindt dat anderen harder moeten werken maar heeft geen idee van de feiten. 

  De lezer denkt, klaar. Nee, dit probleem wordt alleen maar erger. Door de toename van automatisering, robotisering en dergelijke, wordt het werk voor de mensen met een lager I.Q. steeds sneller vervangen door een machine. Met zelflerende kunstmatige intelligentie zal dit alleen maar sneller gaan. Wat moeten we doen met deze massa’s werklozen? Ze bevrijden van de onderdrukking of zeggen dat ze harder moeten werken is in ieder geval niet de oplossing. 
Dit is slechts een de voorbeelden van een van de vele feiten, die je vertrouwen in links en rechts doet verliezen. Het ware studeren doet pijn omdat: a)  het herscheppen van je wereldbeeld noodzakelijk is, b) links en rechts niet geïnteresseerd lijken in de waarheid en c) makkelijke oplossingen gepresenteerd door links en rechts niet meer zijn dan nepnieuws. En dat is zonde: alleen als je de waarheid verstaat, kan de waarheid je vrijmaken. Een oplossing voor veel problemen ligt daar waar je niet wil kijken. De waarheid moet je uit de goot halen. Gene editing is op zich geen slechte goot. Een citaat dat vaak aan Solzjenitsyn wordt toegeschreven luidt: de moderne mens ziet God niet omdat die niet laag genoeg kijkt.

Matthias Luijks

Soortgelijke artikelen